Side Dishes

Traditional Indian side dishes to accompany your favourite dishes.

Browse Menu
 • Bombay Aloo

  M G V
  £3.50
  +
 • Sag Aloo

  M G V
  £3.50
  +
 • Aloo Gobi

  M G V
  £3.50
  +
 • Chana Malay

  M G V
  £3.50
  +
 • Chana Masala

  M G V
  £3.50
  +
 • Black Eyed Beans

  G V
  £3.50
  +
 • Bhindi (Okra) Bhaji

  G V
  £3.50
  +
 • Brinjal (Aubergine) Bhaji

  G V
  £3.25
  +
 • Garlic Mushroom Bhaji

  G V
  £3.50
  +
 • Tarka Dal

  M G V D
  £3.50
  +
 • Ruby's Special Garlic & Pickle Dal

  M G V
  £3.50
  +
 • Onion Bhaji

  G V
  £2.95
  +
 • Madras Samba

  G V
  £3.50
  +
 • Vegetable Curry

  G V
  £3.50
  +
 • Matar Paneer

  M G V
  £3.75
  +
 • Sag Paneer

  M G V
  £3.25
  +
 • Desi Aloo Borta

  G V
  £3.50
  +
 • Sylet Sag

  G V
  £3.50
  +
 • Cauliflower Bhaji

  G V
  £3.50
  +
 • Panjabi Pumpkin Bhaji

  G
  £3.50
  +
 • Spicy Achari Baby Aloo

  G
  £3.50
  +
 • Curry Sauces

  G
  £3.50
  +
 • Pickle Dal

  £3.25
  +